Predajca

Názov:DASING s.r.o.
IČO:31564038
DIČ:2020449156
IČ DPH:SK2020449156
Mesto:Bytča
PSČ:01401
Adresa:Námestie SR 26
Telefón:0903822387
E-mail:dasingpc@dasingpc.sk
Kontakt:Otakar Chmela

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39