Kontakty

Predajca

Názov:DASING s.r.o.
IČO:31564038
DIČ:2020449156
IČ DPH:SK2020449156
Mesto:Bytča
PSČ:01401
Adresa:Lombardiniho 200/1
Telefón:041/553 39 02
E-mail:dasingpc@dasingpc.sk
Kontakt:Otakar Chmela

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 041/7632 130
Fax:
  • 041/ 7632 139